1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Vurmalı Çalgılar:

Gönderilme zamanı: 12 Nis 2007, 20:42
gönderen nida
Vurmalı çalgılar iki ana gruba ayrılır:

1. Titreşimleri düzenli çalgılar:
• Timpani
• Glockenspiel
• Xylophone
• Celesta

Bu çalgıların titreşimleri düzenli olduğundan dolayı, elde edilen sesler nota olarak ayırt edilebilir.

2. Titreşimleri düzensiz çalgılar:
• Davul
• Zil
• Trampet
• Üçgen
• Tef
• Gong vs

Titreşimleri düzensiz olanlar adından da anlaşılacağı gibi belli bir nota olarak ayırt edilemezler. Genel anlamda vurularak veya birbirine çarptırılarak, sürtülerek ses elde edilebilen her türlü nesneyi bu küme içinde düşünmek olanaklıdır.
Genel olarak, vurmalı çalgılar orkestraya renk, canlılık ve güçlülük katmak amacıyla kullanılır. Ayrıca, ritmin daha belirgin biçimde ortaya çıkmasını sağlarlar. Titreşimleri düzenli olan vurmalı çalgılar bir ölçüde ezgisel ve armonisel yönden katkıda bulunmakla birlikte, bu nitelikleri ikincil olup, başlıca görevleri yukarıda belirtilenlerdir. Her çalgının kendine özgü etkileri vardır.


kaynak:dokuz eylül üniversitesi